Digitálny katolícky spevník

Pomocou aplikácie Digitálny katolícky spevník máte možnosť zobraziť texty, obrázky, web stránky, video, pdf a pptx súbory. Aplikácia sa vyznačuje veľmi jednoduchým a intuitívnym ovládaním, ktoré zvládne úplne každý. Aplikácia obsahuje texty piesní z  Jednotného katolíckeho spevníka, Žalmy, Omšové spevy v slovenčine a latinčine, Pobožnosti, Mládežnícky spevník a Detské piesne. Aplikáciu môžete doplniť o vlastné kategórie, texty, obrázky, videá a prezentácie a viete nahrať aktuálny Liturgický kalendár. Na zobrazenie obrazu môžete použiť akékoľvek existujúce zariadenie s HDMI vstupom (TV, monitor, projektor) a aplikáciu ovládate z vášho mobilného telefónu, tabletu, počítača alebo pomocou nožného pedálu. V kostole Je možné použiť viac monitorov bez nutnosti inštalovania prepojovacích káblov. Okrem zobrazenia správneho textu v správnom čase, máte možnosť meniť farbu textu a farbu pozadia tak, aby vyhovovala vašim potrebám, zobrazovať alebo nezobrazovať čísla piesní pri slohách, nastavovať veľkosť písma v aplikácii a mnoho ďalšieho. V prípade vášho záujmu o túto aplikáciu vám radi urobíme jej živú prezentáciu.

Inštalácia v kostole sv. Margity v Lamači

V kostole sv. Margity v Lamači sme použili 65” profesionálny monitor s vyššou svietivosťou, ktorý nahradil pôvodný LED panel. Monitor môže veľmi jednoducho, okrem  katolíckeho spevníka, zobrazovať aj obrázky, videá, pdf a pptx súbory. Organista ovláda aplikáciu prostred- níctvom 10” tabletu priamo počas hrania. Farnosť využila možnosť jednoduchého pridania vlastných piesní a doplnila do aplikácie piesne spievané v tomto kostole.

Inštalácia v kostole sv. Michala Archanjela v Boleráze

V kostole sv. Michala Archanjela v Boleráze sme nainštalovali 65” profesionálny monitor na špeciálny držiak, ktorý umožňuje otočiť monitor do vodorovnej a aj zvislej polohy. Kostol je pripojený do internetu a pán farár ovláda monitor prostredníctvom našej cloudovej služby MagicInfo. Monitor tak môže veľmi jednoducho, okrem Digitálneho katolíckeho spevníka, zobrazovať aj obrázky, videá, web stránky, živé YouTube vysielanie, pdf a pptx dokumenty vo vopred nastavenom čase. Nastavovanie monitora a nahrávanie obsahu, ktorý bude monitor zobrazovať, sa dá urobiť vzdialene z ktoréhokoľvek miesta, kde je dostupný internet. Monitor si dokáže nahrať nový obsah do pamäte, aj keď je vypnutý a na jeho zapínanie a vypínanie je možné použiť vstavané časovače. Monitor sa tak automaticky zapne pred každou bohoslužbou a zobrazuje nastavený obraz, ktorý sa automaticky mení podľa plánu.

Inštalácia v kostole sv. Michala archanjela vo Valaskej Dubovej

V kostole sv. Michala archanjela vo Valaskej Dubovej sme umiestnili 65” profesionálny monitor do kazateľnice na drevený stojan bez akéhokoľvek zásahu do interiéru kostola. Monitor sa automaticky zapína pred začatím bohoslužby a zobrazuje obraz svätej rodiny. Monitor sa automaticky po skončení bohoslužby prepne z módu zobrazovania textov piesní do módu zobrazovania obrazu a následne, po vopred stanovenej dobe, sa vypne.

Inštalácia v kostole sv. Michala archanjela v Jaslovských Bohuniciach

V kostole sv. Michala archanjela v Jaslovských Bohuniciach sme použili mobilný stojan s funkciou Pivot, ktorá umožňuje otočiť monitor do vodorov- nej polohy bez nutnosti jeho demon-táže zo stojana. Ako zobrazovacia jed- notka bol použitý  65″ profesionálny monitor s vysokou svietivosťou a mat- ným povrchom, čo zabezpečí dobrú čitateľnosť aj v prípade, že na monitor dopadá priame slnečné svetlo.

Inštalácia v Kostole Všetkých svätých v Lábe

V Kostole Všetkých svätých v Lábe sme použili mobilný stojan s funkciou Pivot, ktorá umožňuje otočiť monitor do vodorovnej polohy bez nutnosti jeho demontáže zo stojana. Táto funkcia umožní používať monitor nielen počas bohoslužieb na zobrazovanie textov piesní, ale aj na akúkoľvek inú príležitosť, kde je vhodné použiť monitor.

Inštalácia v Kostole svätej Kataríny v Lozorne

V Kostole svätej Kataríny v Lozorne sme nainštalovali dva monitory chrbtom k sebe, väčší je otočený smerom k veriacim a menší smerom k oltáru. Texty piesní sa zobrazujú na obidvoch monitoroch synchrónne.

Inštalácia v Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Hornej Porube

 

V Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Hornej Porube sme použili elektrický držiak monitora, ktorý umožňuje otočiť monitor rovnobežne so stenou, čím monitor takmer vôbec neruší víťazný oblúk kostola v čase, keď sa monitor nepoužíva.

Inštalácia v Kostole sv. Michala Archanjela v banskobystrickej mestskej časti Fončorda

V Kostole sv. Michala Archanjela sme na zobrazovanie textov piesní použili existujúci projektor, čím sme znížili obstarávacie náklady pre farnosť.

 

Inštalácia v Kostole Troch košických mučeníkov vo Fričovciach.