Hotelový systém

 

Hotelový systém Lynk Reach vám okrem sledovania televízneho  vysielania, umožňujú zmeniť televízny prijímač umiestnený v hotelovej izbe na efektívny komunikačný kanál, pomocou ktorého môžete hosťovi poskytnúť všetky potrebné informácie v jeho rodnom jazyku. Máte možnosť priamo na izbe nenásilným spôsobom ponúknuť hosťovi vaše produkty a služby, užitočné informácie o atraktivitách a udalostiach v okolí hotela, cestovný poriadok, predpoveď počasia pre vašu lokalitu, posielať na obrazovku TV správy a upozornenia pre konkrétnu izbu alebo skupinu izieb. Môžete poslať preddefinovanú osobnú uvítaciu správu, jednoducho navrhnúť užívateľské rozhranie s použitím reálnych obrázkov a videí z vášho hotela vo vlastnej réžii, čo výrazne znižuje vaše budúce náklady pri používaní systému. Toto všetko vám pomáha vytvárať vzťah s vašim hosťom a tým zyšovať jeho vernosť.
V prípade, že nepotrebujete horeuvedné riešenie, možete využiť cenovo velmi efektívne riešenie nazývané Home Menu. Toto riešenie vám dovoľuje zobrazit na prvej obrazovke obecnú uvítaciu správu a základné informácie ako kontakt na recepciu, dátum a čas. Rovnako môžete z menu televízneho prijímača vybrať až 8 rôznych funkcií, ktoré umiestnite na základnú obrazovku, ktorú hosť vyvolá stlačením tlačítka na diaľkovom ovládači.