Digitálny katolícky spevník

 

Pomocou aplikácie Digitálny katolícky spevník máte možnosť zobraziť texty piesní Jednotného katolíckeho spevníka. Okrem toho aj obrázky, web stránky, video, pdf a pptx súbory. Aplikácia sa vyznačuje veľmi jednoduchým a intuitívnym ovládaním, ktoré zvládne úplne každý. Navyše obsahuje aj Žalmy, Omšové spevy v slovenčine a latinčine, Pobožnosti, Mládežnícky spevník a Detské piesne. Aplikáciu môžete doplniť o vlastné kategórie piesní, texty piesní, obrázky, videá a prezentácie. Okrem toho môžete nahrať aktuálny Liturgický kalendár.

Na zobrazenie textu môžete použiť akékoľvek existujúce zariadenie s HDMI vstupom (TV, monitor, projektor) a aplikáciu potom ovládate z vášho mobilného telefónu, tabletu alebo počítača. V kostole je možné použiť viac monitorov bez nutnosti inštalovať prepojovacie káble.

Okrem zobrazenia správneho textu v správnom čase, máte možnosť meniť farbu textu a farbu pozadia tak, aby vyhovovala vašim potrebám, zobrazovať alebo nezobrazovať čísla piesní pri slohách, nastavovať veľkosť písma v aplikácii a mnoho ďalšieho.

V prípade vášho záujmu o túto aplikáciu vám radi urobíme jej živú prezentáciu.

Ukážka grafického rozhrania aplikácie používanej na mobilnom telefóne

Inštalácia v kostole sv. Michala Archanjela v obci Urmince

V kostole sv. Michala Archanjela v obci Urmince sme použili 55” profesionálny monitor Samsung s matným povrchom, ktorý je nainštalovaný v kazateľnici a nahradil starý elektrický číselník a drevenu tabuľu, na ktorej sa v kostole zobrazovali žalmy. Inštalácia monitora tak minimálne zasahuje do  pekného interiéru tohto neorománskeho kostola. Okrem zobrazovania textov piesní Jednotného katolíckeho spevníka môže monitor zobrazovať obrázky, videá,  prezentácie, pdf súbory a to všetko bezdrôtovo.

Inštalácia v kostole sv. Mikuláša, biskupa v obci Kovarce

V kostole sv. Mikuláša, biskupa v obci Kovarce sme použili 55” profesionálny monitor Samsung s matným povrchom, ktorý je nainštalovaný na drevenom stojane umiestnenom v kazateľnici. Inštalácia monitora tak nezasahuje do veľmi pekného interiéru tohto neskorobarokového kostola a monitor tiež nahradil starý elektrický číselník. Okrem zobrazovanie textov piesní Jednotného katolíckeho spevníka môže monitor zobrazovať obrázky, videá,  prezentácie, pdf súbory a to všetko bezdrôtovo.

Inštalácia v kostole sv. Michala, archanjela v Liptovskom Michale

V kostole sv. Michala, archanjela v Liptovskom Michale sme použili 55” profesionálny monitor Samsung s matným povrchom, ktorý je naištalovaný na elektrickom stojane a zabudovaný v drevenej skrinke. Monitor sa zo skrinky vysúva len počas bohoslužieb. Mimo bohoslužieb je ukrytý v skrinke a vôbec neruší interier nádherného kostola z 13. storočia. Okrem zobrazovanie textov piesní Jednotného katolíckeho spevníka môže monitor zobrazovať obrázky, videá a prezentácie a to všetko bezdrôtovo.

Inštalácia v kostole Sedembolestnej  Panny Márie v Petržalke

V kostole Sedembolestnej Panny Márie sme nainštalovali dva 65″ profesionálne monitory Samsung vo vertikálnej polohe a jeden 50″ monitor, osadený na monilnom stojane, orientovaný horizontálne. Väčšie 65” monitory slúžia veriacim a sú nainštalované po stranách kostola. Menší, 50” monitor, ktorý zobrazuje rovnaký obsah ako dva väčšie, slúži pre pána farára a je umiestnený na chóre. Všetky tri monitory sú ovládané pomocou aplikácie Digitálny katolícky spevník.

Inštalácia v kostole sv. Márie Magdalény v Rusovciach

V kostole sv. Márie Magdalény v Rusovciach sme použili vysokosvietivý 55” profesionálny monitor s matným povrchom, ktorý nahradil dosluhujúci LED číselník. Monitor je nainštalovaný na výšku a zarámovaný do rovnakého rámu, aký bol použitý na zarámovanie obrazov krížovej cesty v interiéri kostola. Farnosť na monitore okrem Digitálneho katolíckeho spevníka zobrazuje aj rôzne iné grafické informácie potrebné počas spoločenských akcií, ktoré sa konajú v interiéri kostola.

Inštalácia v kostole sv. Gála v obci Predmier

V kostole sv. Gála v Predmieri sme použili dva 55″ profesionálne monitory, ktoré nahradili pôvodné projektorové plátno. Monitory sme nainštalovali na výšku a pre lepšiu viditeľnosť zobrazovaného textu ich umiestnili na oboch stranách kostola. Okrem katolíckeho spevníka monitory môžu zobrazovať aj obrázky, videá, pdf a pptx súbory. Organista ovláda aplikáciu prostredníctvom mobilného telefónu priamo počas hrania piesní.

Inštalácia v kostole sv. Margity v Lamači

V kostole sv. Margity v Lamači sme použili 65″ profesionálny monitor s vyššou svietivosťou, ktorý nahradil pôvodný LED panel. Monitor môže veľmi jednoducho, okrem katolíckeho spevníka, zobrazovať aj obrázky, videá, pdf a pptx súbory. Organista ovláda aplikáciu prostredníctvom 10″ tabletu priamo počas hrania. Farnosť využila možnosť jednoduchého pridania vlastných piesní a doplnila ich do aplikácia.

Inštalácia v kostole sv. Michala Archanjela v Boleráze

V kostole sv. Michala Archanjela v Boleráze sme nainštalovali 65″ profesionálny monitor na špeciálny držiak, ktorý umožňuje otočiť monitor do vodorovnej a aj zvislej polohy. Monitor je pripojený do internetu a pán farár ovláda monitor prostredníctvom našej cloudovej služby MagicInfo. Monitor tak môže veľmi jednoducho, okrem Jednotného katolíckeho spevníka, zobrazovať aj obrázky, videá, web stránky, živé YouTube vysielanie, pdf a pptx súbory vo vopred nastavenom čase. Nastavovanie monitora a nahrávanie obsahu, ktorý bude monitor zobrazovať, sa dá urobiť na diaľku z ktoréhokoľvek miesta, kde je dostupný internet. Monitor si dokáže nahrať nový obsah do pamäte aj keď je vypnutý a na jeho zapínanie a vypínanie je možné použiť vstavané časovače. Monitor sa tak automaticky zapne pred každou omšou a zobrazuje nastavený obraz, ktorý sa automaticky mení podľa plánu.

Inštalácia v kostole sv. Michala Archanjela vo Valaskej Dubovej

V kostole sv. Michala Archanjela vo Valaskej Dubovej sme umiestnili 65″ profesionálny monitor do kazateľnice na drevený stojan bez akéhokoľvek zásahu do interieru kostola. Monitor sa automaticky zapína pred začatím bohoslužby a zobrazuje obraz svätej rodiny. Po jej skončení sa automaticky prepne z módu zobrazovania textov piesní katolíckeho spevníka do módu zobrazovania obrazu a následne, po vopred stanovenej dobe, sa vypne.

Inštalácia v kostole sv. Michala archanjela v Jaslovských Bohuniciach

V kostole sv. Michala archanjela v Jaslovských Bohuniciach sme použili mobilný stojan s funkciou Pivot, ktorá umožňuje otočiť monitor do vodorovnej polohy bez nutnosti jeho demontáže zo stojana. Ako zobrazovaciu jednotku sme použili  65″ profesionálny monitor s vysokou svietivosťou a matným povrchom, čo zabezpečí dobrú čitateľnosť textov katolíckeho spevníka aj v prípade, že na monitor dopadá priame slnečné svetlo.

Inštalácia v kostole Všetkých svätých v Lábe

V kostole Všetkých svätých v Lábe sme použili 55″ profesionálny monitor na mobilnom stojane s funkciou Pivot. Táto funkcia umožňuje otočiť  monitor do vodorovnej polohy bez nutnosti jeho demontáže zo stojana. Preto môže farnosť používať monitor nielen počas bohoslužieb na zobrazovanie textov Jednotného katolíckeho spevníka, ale aj na akúkoľvek inú príležitosť, kde je vhodné použiť monitor.

Inštalácia v kostole sv. Kataríny v Lozorne

V kostole svätej Kataríny v Lozorne sme nainštalovali dva monitory chrbtom k sebe. Väčší je otočený smerom k veriacim a menší smerom k oltáru. Texty  Jednotného katolíckeho spevníka sa zobrazujú na obidvoch monitoroch synchrónne.

Inštalácia v kostole sv. Michala Archaniela v banskobystrickej mestskej časti Fončorda

V kostole svätého Michala Archanjela sme na zobrazovanie textov piesní použili existujúci projektor, čím sme znížili obstarávacie náklady pre farnosť. Projektor zobrazuje obraz z multimediálneho prehrávača. V dôsledku toho môže projektor zobrazovať nie len texty piesní Jednotného katolíckeho spevníka, ale aj obrázky, videá, pptx a pdf súbory.

Inštalácia v kostole svätej Kataríny alexandrijskej v Hornej Porube

V kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Hornej Porube sme použili elektrický držiak monitora, ktorý umožňuje otočiť monitor rovnobežne so stenou. Preto motitor takmer vôbec neruší víťazný oblúk kostola v čase, keď sa monitor nepouživa. Farmosť využíva dodané riešenie len na zobrazovanie textov Jednotného katolíckeho spevníka.

Inštalácia v kostole Troch košických mučeníkov vo Fričovciach

V kostole Troch košických mučeníkov vo Fričovciach aplikáciu ovláda organista pomocou dvoch prídavných pedálov. Monitor je naištalovaný na elektrickom držiaku. Takže monitor, v čase keď sa nepouživa na zobrazovanie textov katolíckeho spevníka, je možné otočiť rovnobežne so stenou. Potom monitor takmer neruší interier kostola.